شرکت ساختمانی دبله از سال 1359 فعاليت در اجرای پروژه های بخش دولتی را آغاز کرد.
پاره ای از پروژه های اجرا شده و در دست اجرای شرکت بشرح زير می باشند :

- بيمارستان يکصد تختخوابی اليگودرز
- سی واحد مسکونی اليگودرز
- مجتمع انبارهای عشايری اليگودرز
- مجتمع بهداشتکاران دهان و دندان مرکز زاهدان
- بيمارستان 256 تختخوابی خرم آباد
- پايگاه دريايی بندر چابهار
- خوابگاههای دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتی
- هتل 80 اطاقه زاهدان
- خوابگاههای دانشکده دريانوردی چابهار
- يکصد واحد مسکونی نيروی دريايی کنارک
- بيمارستان 96 تختخوابی چابهار
- درمانگاه چابهار
- ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ايران
- يکصد و هشتاد واحد مسکونی باغميشه تبريز
- خوابگاههای دانشجويان متاهل دانشگاه علامه طباطبائی
- بانک و رستوران ميدان مادر ميوه و تره بار
- مرکز درمانی و اسناد پزشکی خرم آباد
- تونل خيام شامل قطعه اول تونل خيام و خروجی سوم
- ساختمان شعبه ششم سازمان تامين اجتماعی تهران
- مترو تهران کرج شامل ايستگاه پارک جنگلی و ايستگاه ايران خودرو
- طرح و اجرای يکهزار واحد مسکونی استيجاری خرم آباد (سيستم ديوارسازه 3)
- طرح و اجرای پانصد واحد مسکونی استيجاری قرچک ورامين (سيستم ديوارسازه 3)
- طرح و اجرای پانصد واحد مسکونی استیجاری انتقالی از دماوند (سیستم دیوار سازه 3)
- ساختمانهای مسکونی و خدماتی زير محله 5-7 شيرين شهر اهواز
- تکميل ساختمانهای پادگان اقدسيه
- آماده سازی شهرک جديد هشتگرد
- پلی کلينيک تخصصی لبافی نژاد
- احداث مجتمع سياحتی کلارآباد مازندران
- طرح و اجرای 800 واحد مسكوني نسيم شهر بصورت طرح و اجرا با سیستم ساخت ( ديوار سازه 3)
- طرح و اجرای مجتمع مسکونی 340 واحدی فرهنگیان ناحیه یک خرم آباد
- مشارکت در احداث واحدهای مسکونی و تجاری و اداری با سازمان نوسازی شهر تهران در قالب طرح و اجرای 700 واحد مسکونی و ساختمان اداری تجاری با مساحت زیربنای کل 150،000 هزار مترمربع
- با توجه به ترکيب هيئت مديره و سوابق تجربی شرکت در زمينه طراحی و محاسبات فنی پروژه ها و با توجه به مقبوليت اجرای پروژه ها در قالب (طرح و اجرا) شرکت دبله با استقبال از اين نحوه قرارداد , در سال 1375 با مشارکت مهندسين مشاور شيردل و همکاران و دفتر معماری دکتر طلائی و همکاران در پروژه مجتمع مسکونی رفاهی و خدماتی جزيره سيری که در قالب طرح و اجرا مطرح شده بود شرکت کرد.


Copyright © 2003 Debleh. All rights reserved.