1- نام و نوع شرکت :
شرکت ساختماني دبله (سهامي خاص)

2- سال تاسيس :
شرکت ساختماني دبله در تاريخ 29/8/1353 تحت شماره 20116 در اداره ثبت
شرکتها و مالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.

3- موضوع شرکت :
فعاليت شرکت طبق مفاد اساسنامه , در زمينه هاي مقاطعه کاري هرگونه عمليات ساختماني ، سيويل و کارهاي تاسيساتي و کليه امور مهندسي , فني , تهيه و تامين کليه احتياجات مجتمع هاي فوق الذکر از جمله تهيه مواد قطعات , وسايل و دستگاهها و ماشين آلات مورد لزوم و انجام هرگونه عمليات بازرگاني که به نحوي به انجام کارهاي مزبور مربوط باشد از جمله واردات و صادرات و قبول و واگذاري نمايندگي و فروش محصولات و صنايع وابسته.شرکت مي تواند تمام يا قسمتي از فعاليتهاي فوق را راسا و يا با مشارکت شخص و يا اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و يا خارجي انجام دهد.

4- نوع فعاليت : 
بخشي از تجربيات اين شرکت را ميتوان بشرح زير خلاصه نمود :
- مجتمع هاي بهداشتي درماني نظير بيمارستانها درمانگاهها و مراکز آموزش پزشکي
- مجتمع هاي اداري و مسکوني
- مجتمع هاي صنعتي
- مجتمع هاي خوابگاهي
- پروژه هاي محوطه سازي
- تونل سازي , شفتهاي قائم با دهانه هاي بزرگ و عمليات اجرايي زيرزميني
- مديريت اجرايي پروژه هاي ساختمانی

5-رتبه بندي ها :
الف: رتبه بندي از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
        شركت دبله توسط  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته هاي زير رتبه بندي شده است :

                   - پایه 1 در رشته ساختمان
                   - پایه 3 در رشته راه و ترابری
                   - پایه 3 در رشته تاسیسات و تجهیزات

    ب: رتبه بندي جهت پروژه هاي انبوه سازي
     شركت ساختماني دبله توسط وزارت مسكن و شهرسازي بعنوان انبوه ساز
شناسايي, تشخيص صلاحيت و بعنوان ( انبوه ساز پايه يك )* رتبه بندي شده است. براساس دستورالعمل مربوطه,  انبوه ساز پايه يك ميتواند ساليانه سه پروژه انبوه سازي جمعا به مساحت 120،000 يك صد و بيست هزار متر مربع را سامان دهد. براساس تعريف,  انبوه ساز رتبه بندي شده,  در چهارچوب ظرفيت فوق قادر به طرح,  اجرا و تامين بوده و نيز موظف است به كليه  استانداردها و مقررات ملي عمل كند و محصول خود را به مدت ده سال بيمه كند.

6- عضويت ها :
                     - عضو انجمن صنفي شرکتهاي ساختماني
                     - عضو انجمن صنفي انبوه سازان مسكن

                     - عضو موسس انجمن صنفی تولید کنندگان و فن آوران صنعتی ساختمان
                     - عضو حقوقي سازمان نظام مهندسي ساختمان

7- سازمان و تشکيلات :
هسته مرکزي شرکت دبله از حدود يکصد و ده نفر پرسنل فني , اجرايي , اداري و خدماتي تشکيل شده است که تعداد حدود چهل نفر در دفتر مرکزي به عمليات ستادي اشتغال دارند و بقيه حسب مورد بعنوان هسته مرکزي در سايت هاي اجرايي فعال مي باشند.
 


* شركت ساختماني دبله در تابستان 1384 در همايش سراسري انبوه سازان مسكن در تبريز به عنوان انبوه ساز نمونه كشور شناخته شد و به اين مناسبت لوح و تقدير نامه اي از دست وزير محترم مسكن و شهرسازي جناب آقاي دكتر عبدل علي زاده دريافت نمود.

 


Copyright ⰰ3 Debleh. All rights reserved.
 
粉嫩公主旗下的燕窝酒酿蛋重点燕窝则是来自泰国的顶级燕窝丰胸产品,我们都知道,世界顶级的燕窝基本都来自东南亚,泰国的白燕窝营养丰富丰胸效果,其中还含有丰富的唾液酸。对于妈妈和宝宝,唾液酸有助于宝宝智力成长丰胸方法,同时提高妈妈和宝宝的免疫力。相信,这也是你选择燕窝的最重要的理由粉嫩公主