مجتمع مسکونی 340 واحدی فرهنگیان ناحیه یک خرم آباد

شرکت تعاونی فرهنگیان ناحیه 1 خرم آباد کارفرما
طرح و اجرا - شرکت ساختمانی دبله مشاور
استان لرستان محل اجرای پروژه
1385/11/01 تاریخ عقد قرارداد
اسفند ماه 1385 زمان شروع عملیات
18 ماه مدت پیمان
دیوار برشی بتنی - سقف پریدال و نمای پیش ساخته بتنی مشخصات ساختمانی
15000 مترمربع مساحت محوطه سازی