هتل 80 اطاقه زاهدان

مجتمع هتلهای سیستان و بلوچستان - بانک صادرات ایران کارفرما
مهندسین مشاور گنو مشاور
شهرستان زاهدان - استان سیستان و بلوچستان محل اجرای پروژه
6/9/1369 تاریخ عقد قرارداد
خرداد ماه 1369 زمان شروع عملیات
19 ماه مدت پیمان
اسکلت فلزی، سقف مسطح،نما ترکیبی از سنگ و سیمان مشخصات ساختمانی
5000 متر مربع مساحت محوطه سازی