• کيفيت

    
  کاهش خطای ساخت و کيفيت ابعادی
     قابليت کنترل کيفی در تمام مراحل در خط تولید
 • قيمت تمام شده مناسب

    
  با کاهش دورريز (پرت) مصالح تا 1 کيلوگرم بر مترمربع زيربنا
     با حداقل مصرف فولاد
     با حذف نازک کاری و حداقل هفت آيتم کاری ديگر
     با وزن کم
     با اجرای پارتيشن های تزريقی
     با افزايش بهره وری کار در خط توليد
 • پشتیبانی فنی

    
  با امکان بازسازی مرحله ای

 

 • ايمنی کافی

    
  در مقابل زلزله
     در مقابل آتش سوزی
 • سرعت مناسب

    
  قابليت برنامه ريزی در خط توليد
     قابليت برنامه ريزی در سرعت مناسب
     سهولت کنترل با سيستم های نوين کنترل
     رايانه ای
 • بهره برداری بهتر
    
     
  با استهلاک کم
     با عمر طولانی

Copyright 2003 Debleh. All rights reserved.